Sunday, February 19, 2012

Trang mạng cho người câu cá trên ghềnh đá ven bờ biển

Câu cá trên ghềnh đá ven bờ biển rất nguy hiểm… bạn nên xem dự báo thời tiết trước khi đi!

Bạn nên kỹ lưỡng với những điều sau đây… vì sự kết hợp của hơn một trong những điều này có thể gây nguy hiểm cho bạn:
• Lúc nước triều lên và nước triều lớn
• Khi có sóng lớn
• Khi có gió mạnh

Bạn nên làm gì… Xem các bước chỉ dẫn sau đây ở mục ‘Bạn phải làm sao’

1. XEM khi nào có nước triều lớn – Nước triều lên sẽ làm ngập chỗ câu cá của bạn. Nước triều đang lên và triều lớn sẽ làm cho sóng đánh vào chỗ câu cá trên ghềnh đá của bạn. Ngọn triều lớn có thể làm cho bạn bị mắc kẹt hoặc bị cuốn đi khỏi ghềnh đá.

2. XEM khi nào có sóng lớn – Biển động hay sóng cồn có thể gây nguy hiểm cho bạn. Sóng lớn có thể cuốn bạn đi khỏi ghềnh đá bạn đang câu.

3. XEM khi nào có cơn gió mạnh – Những cơn gió mạnh có thể tạo nên những ngọn sóng nguy hiểm hoặc đẩy bạn khỏi các ghềnh đá trơn ướt.

Bạn phải làm sao…

1. Xem các dự báo thời tiết khắc nghiệt – như nước triều lớn khác thường, gió và sóng nhào lớn có thể gây nhiều thiệt hại.
Xem chi tiết ở trang mạng http://www.bom.gov.au/australia/warnings/index.shtml

2. Xem dự báo nước biển và thời tiết miền ven biển – như cơn gió lớn hơn 15 hải lý (knots) và sóng biển động lớn hơn 1.5 mét. Trong thực tế, gió và sóng có thể mạnh lên đến gấp đôi những số dự đoán trước.
Ở tiểu bang NSW, bạn nên lưu ý những câu như “đánh vào gần bờ một cách nguy hiểm” (breaking dangerously close inshore)
Xem chi tiết ở trang mạng http://www.bom.gov.au/marine/

3. Xem dự đoán nước triều lớn – như lúc nước dâng lên và nước lớn.
Xem chi tiết ở trang mạng http://www.bom.gov.au/australia/tides/


Các địa chỉ kết nối (links) tới trang mạng câu cá an toàn trên ghềnh đá
Trang mạng Câu cá An toàn - http://www.safefishing.com.au/Rock%20fishing.html

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...